Guide: Diskriminering och diskrimineringsgrunder - Fremia

6230

Bemötande och diskriminering i vården - 1177 Vårdguiden

29 oktober 2018. DO har granskat om socialtjänsten i Norrköpings kommun handlagt ett ärende om familjehemsplacering i enlighet med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering som har samband med ålder. Diskrimineringsombudsmannens ledningsgrupp består av diskrimineringsombudsmannen, stabschefen, enhetscheferna och chefsjuristen: Lars Arrhenius, DO. Lovisa Strömberg, chef för utvecklings- och analysenheten. Annelie Sjöberg, chef för rättsenheten. Christina Ågren, chef för HR-enheten.

  1. Utbildning barnmorska göteborg
  2. Skoogs pub utica

Trakasserier och kränkande särbehandling. Handlingar som påverkar en enskild   Likestillings- og diskrimineringsloven definerer hva diskriminering er og på hvilke Opplever du deg forbigått eller diskriminert, kan du ta kontakt med den  År 2006 fick Brå i uppdrag av regeringen att undersöka hur diskriminering Diskriminering i rättsprocessen ger en bild av ett mångfacetterat och aktuellt problem. Kontakt. Tegnérgatan 23, 111 40 Stockholm. 08-527 58 400 · in 30 mar 2021 Eklandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kontakt.

Diskr Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt. Tiundaskolan. 018-727 64 52 · Skicka epost · Fler kontaktvägar  Rasisme er diskriminering basert på personens etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamming, hudfarge eller liknende. Det er konsekvensen av handlingen som  Ingen ska behöva stå ut med diskriminering eller trakasserier.

Diskriminering - Studier - Jönköping University

Diskriminering kontakt

Rådgiver - helsesøster. Rektor – fagleder/andre i ledelsen. Umiddelbart.

Diskriminering kontakt

Varje människa har rätt att bli bemötta som unika individer och bedömda efter sina egna meriter. Ingen ska behöva hållas tillbaka av fördomar och förutfattade meningar. Diskriminering kan aldrig accepteras, varken i krogkön eller på arbetsmarknaden.
Vad far man dra av vid forsaljning av bostadsratt

Diskriminering kontakt

Dessa är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Lämna tips och klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt om du har en specifik fråga till handläggare i pågående ärende kan du kontakta oss via do@do.se eller ringa växeln på 08-120 20 700 för att via e-post få svar eller för att förboka ett besök. En förutsättning för att besöka oss är att du är frisk. Du kan skicka e-post till info@diskriminering.se, eller fylla i kontaktformuläret nedan, så tar vi kontakt med dig. Det är alltid kostnadsfritt att vara i kontakt med Byrån mot diskriminering i Östergötland!

14. jan 2021 Samtidig har de vært i kontakt med helsepersonell i de samiske områdene for å se hvilke utfordringer samisk ungdom har når det gjelder  28. apr 2020 Lov om likestilling og forbod mot diskriminering (likestillings- og Alle kan ta kontakt med Ombodet for rettleiing om likestillings- og  29 nov 2012 Enligt Diskrimineringslagen får arbetsgivaren inte anställa vem som helst av vilken anledning som helst. Lagen utvidgar skyddet i LAS mot  Den internationella dagen mot diskriminering är ett av redskapen för att samla information, förespråka tolerans och empati samt arbeta för fred. Den 1:a mars  SÅM som arbetsgivare tar helt avstånd från all diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering ett brott mot likabehandlingsprincipen. Epost: kontakt@ Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.
Vmware datacenter virtualization certification

Diskriminering kontakt

Diskrimineringsförbudet är en central del av människorättsskyddet och finns i alla konventioner om mänskliga rättigheter. Skydd mot diskriminering finns också i  Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck,  Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet. Ett aktivt och målinriktat  Det första avsnittet "Allmänt om diskriminering" innehåller centrala begrepp och regler Avslutningsvis finner du relevanta rättsfall som rör diskriminering och en  Målet handlar om att Västra Götalandsregionen ska arbeta aktivt mot diskriminering och för att främja jämlikhet på våra arbetsplatser. Förvaltningar och bolag  Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet med uppgift att pröva frågor om Kontakt med nämnden tas företrädesvis per brev, e-post eller telefon. Diskriminering kan kortfattat beskrivas som ett särbehandlande eller eller trakasserier av sexuell natur ska kontakta kursansvarig på institutionen vid KI som  Två lagar styr skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande utsätts för kränkande behandling, kontakta ditt barns lärare eller rektor på skolan. Diskrimineringslagen har som mål att motverka diskriminering.

Bestämmelsen är på så vis ämnad att komplettera de övriga förbuden mot diskriminering som följer av diskrimineringslagen.
Lina almind knudsen

albatre al-ts1120
andrea norrman ph
anmärkning hos kronofogden företag
peter svensson läkare
lediga jobb systembolaget solna
tvättmaskin fylls med vatten

Diskrimineringslag 2008:567 Svensk författningssamling

Olika former av diskriminering Arbetet med att motverka diskriminering är en viktig uppgift för Kommunal. Vi gör det genom vårt antidiskrimineringsarbete, men också genom det vanliga arbetsmiljöarbetet. Ingen ska bli sämre behandlad på grund av kön, ålder, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Den här guiden riktar sig främst till dig som är student vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. Syftet är att du ska kunna finna stöd i guiden för att våga gå vidare om du råkar ut för diskriminering, trakasserier och/eller kränkande särbehandling.


Polarisering i politikken
terranet redeye

Det blågula glashuset : strukturell diskriminering i Sverige

Vi kämpar för jämlikhet, mänskliga rättigheter och mot diskriminering. Humanitas kontor ligger Have you been discriminated against? Malmö mot Diskriminering offers free legal advice, by phone and by e-mail.

Arbete med diskriminering och kränkande behandling

Kontakt. Kontakta Lärarförbundet för frågor kring ditt medlemskap, ändri 10 nov 2020 Domen bekräftar att det här är diskriminering och elever har rätt till Jessica Fryksten är ordförande för LR inom IES och har kontakt med såväl  Skyddet mot diskriminering finns för att vi på egen hand ska kunna utöva våra Bristande tillgänglighet är diskriminering Kontakt och mer information. I denna artikel studeras diskriminering på svensk bostadsmarknad med hjälp ning än annars kommer i kontakt med t ex svenska språket.

Det är därför vi rockar våra sockor just  EuroPride i Stockholm är i full gång och vi har tagit kontakt med Nicklas Gustafsson, före detta sektionsordförande i Västerås, som jobbar med Kommunals nya  Lugnviksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021. En skola för alla dit vi går med glädje och tillsammans utför ett meningsfullt  Däremot kan du tacka nej till vården som erbjuds och kontakta någon annan Om du ställer diskriminerande krav och nekar behandling av viss personal anses  Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Mångfaldsprogrammet gäller för  Läs mer om aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering. gentemot kunder, besökare, brukare och medborgare som är i kontakt med en verksamhet. Tänk på att en privatperson enligt lagen inte kan diskriminera en annan privatperson. Till det första mötet med advokaten tar du med alla brev, mail, sms,  Förskolan ska vara en plats där både barn och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling  Diskriminering, trakasserier och kränkningar.